Information
แสดงความยินดีโรงเรียนสตรีพังงารับรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
       ++++++++++ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนสตรีพังงา ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา พร้อมด้วย นางสาวณัฐกฤตา นกขุ้ม นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาธิณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลา ดุสินาลัย สวนจิตรลดา
       โดยเครือข่ายสตรีพังงา ..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน