ผอ.สพม.14 เล่าเพื่อนครูประจำปี 2560
 
     ฉบับที่ 25 วันที่ 11/05/2560
     ฉบับที่ 24 วันที่ 10/01/2560
 
ผอ.สพม.14 เล่าเพื่อนครูประจำปี 2559
 
     ฉบับที่ 23 วันที่ 25/11/2559
     ฉบับที่ 22 วันที่ 08/09/2559
     ฉบับที่ 21 วันที่ 08/08/2559
     ฉบับที่ 20 วันที่ 01/07/2559
     ฉบับที่ 19 วันที่ 17/05/2559
     ฉบับที่ 18 วันที่ 04/04/2559
     ฉบับที่ 17 วันที่ 25/02/2559
     ฉบับที่ 16 วันที่ 29/01/2559
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน