แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.14 แผนปฏิบัติราชการประจําปี สพฐ.
          - ปีงบประมาณ 2563
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
 นโยบาย สพฐ.
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
 แผน กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบาย กระทรวง

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน