โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ 4 ภูมิภาค
 
     ทำเนียบการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ(ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่ปรีดา โฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่