โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ 4 ภูมิภาค
 
     มาตรการในการพานักเรียน
     คำสั่งมอบอำนาจ 1365/2560
     คำสั่ง สพฐ.เรื่องการมอบอำนาจ
     ทำเนียบการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ(ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่ปรีดา โฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน