การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
     การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
     การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 //แบบคำร้องขอย้ายฯ
 
การประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 
     ประกาศ สพม.14 เรื่องการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ (ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต)
     ประกาศ สพม.14 เรื่องการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ (ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง)
 
ข้อมูลอัตรากำลังครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 
     ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10/11/2559 )
 
รายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
 
     การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 04/04/2560)
     แบบบันทึกขอสละสิทธิ์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ปี 2558
 
รายงานการสั่งจ้างพนักงานราชการ
 
     รายงานการสั่งจ้างพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 30/01/2560)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 22/11/2559)