การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพม.14
 
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
     การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561
     การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
     การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 //แบบคำร้องขอย้ายฯ
 
การประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 
     ประกาศ สพม.14 เรื่องการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ (ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา)
     ประกาศ สพม.14 เรื่องการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ (ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต)
     ประกาศ สพม.14 เรื่องการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ (ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง)
 
ข้อมูลอัตรากำลังครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 
     ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 19/02/2561 )
     ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10/11/2559 )
 
รายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
 
     ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา
     ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
     ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง
     บัญชีผู้ผ่านการแข่งขันและขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     แบบบันทึกขอสละสิทธิ์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
    
รายงานการสั่งจ้างพนักงานราชการ
 
     แบบรายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
     แบบรายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
     แบบรายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563)
     แบบรายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)
     แบบรายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561)
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน