จดหมายข่าวโรงเรียน

 จดหมายข่าวโรงเรียน  
        ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562           - 71.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
          - 1.สมาคมชาวปักษ์ใต้นครชิกาโก มอบทุนการศึกษา นักเรียน ชว.           - 72.ลว.สภาปนาโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี
          - 2.พิชัยฯจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย           - 73.รางวัลการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัว ระดับชาติ ปีที่13
          - 3.พิชัยจัดงานปีใหม่คึกคัก เด็กๆยิ้มแป้นรับของขวัญจากคุณครู           - 74.ไหว้ครูของคณะสิงโตฮากกาโรงเรียนสตรีระนอง
          - 4.คณะครู พิชัยเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง           - 75.รางวัลเกีบรติยศครอบครัวพอเพียง
          - 5.ตัวแทนครู ร่วมกิจกรรม ชาวระนองร่วมใจ รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง           - 76.ดีบุกโชว์การแสดงชุดระบำย่องหวิด
          - 6.กว.ร่วมใจ รู็จักใช้ รู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง           - 77.กิจกรรมอบรมชเงิปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร IFE
          - 7.กะเปอร์วิทฯ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน           - 78.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
          - 8.แผนการเรียนภาษาจีน ร.ร.พิชัยฯ           - 79.มอบทานน้ำใจสู่ วีรสตรีอนุสรณ์
          - 9.เหรียญทอง ของ ด.บ.           - 80.สภานักเรียน จัดกิจกรรมโรงเรียนแระชาธิไตย รวมพลคนกล้า ครั้งที่13
          - 10.แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ร.ร.พิชัยฯ           - 81.ดีบุก ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
          - 11.แผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร           - 82.ชมรม TO BE Number One ทุ่งโพธิ์วิทยา
          - 12.ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ ตรัง           - 83.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงาน
          - 13.กว.ร่วมแจกความสดใส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562           - 84.คีรีเขต ร่วมกันจัดการขยะ อย่างถูกลักษณะ
          - 14.หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา โรงเรียนสตรีระนอง           - 85.สตรีระนอง คว้ารางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับชาติ
          - 15.ทับปุดวิทยาคว้า 8 เหรียญทอง           - 86.ต.ง.ว.เข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
          - 16.ครูดี มีจรรยา มุ่งพัฒนา สร้างเยาวชนไทย           - 87.ต.ง.ว.ศึกษาดูงาน ณ สงขลา หาความรู้
          - 17.ป.ท.ว.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ           - 88.ลว.ร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชา
        ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562           - 89.การสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน
          - 18.มอบเกียรติบัตรโครงการธนาคาร "ความดี"           - 90.เด็กโครงการนานาชาติโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการคัดเลือกวันส฿นามิโลก
          - 19.เสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน           - 91.สพม.14เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
          - 20.สมาคมฮากกาจังหวัดระนอง มอบทุนสนับสนุนกีฬาวูซู           - 92.คีรีเขต เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก 2562
          - 21.การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล           - 92.คีรีเขต เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก 2562
          - 22.เปิดประตูสู่ ชว.ประจำปีการศึกษา 2561           - 93.ลว.ร่วมใจ ห่างไกลบุหรี่
          - 23.เข้าวัดฟังธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"           - 94.ชมรม TO BE Number One ทุ่งโพธิ์วิทยา
          - 24.ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รวมพล รวมพลีง เลือกตั้งคนดี         ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2562
          - 25.ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561 ร.ร.คลองเคลียนฯ           - 95.วีรสตรีอนุสรณ์ วันงดสูบบุหรี่โลก
          - 26.รักจัง STP สตรีพังงา           - 96.ดีบุกตักบาตรอาหารแห้ง
          - 27.หลาดใต้ต้นไทร วีรสตรีอนุสรณ์           - 97.สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
          - 28.พิธีประดับอินธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่           - 98.สตรีพังงา ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
          - 29.ต.ง.ว.เป็นสนามสอบ O-net 2561           - 99.ดีบุกวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
          - 30.ชว.จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3,ม.6 ปี 2561           - 100.ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
          - 31.รณรงค์ร่วมใจไปเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562           - 101.ท.ป.ว.ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2562
        ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562           - 102.กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี
          - 32.ชว.ร่วมแสดงความยินดีกับรองสมภพ ย้ายดำรงตำแหน่งใหม่ ผอ.โรงเรียนหยกบำรุง           - 103.ดีบุก จับมือเหล่ากาชาด จ.พังงา
          - 33.Quality Teacher For Quality Education           - 104.ไหว้ครู 6 มิถุนายน 2662 ละอุ่นวิทยาคาร
          - 34.คณะครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯร่วมชมผลงานทางวิชาการ           - 105.ดับุกเปิดโครงการอบรมพัฒฯาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
          - 35.ชาวเสนา รณรงค์พร้อมใจไปเลือกตั้ง           - 106.กิจกรรมขยายผล วิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
          - 36.ส.ญ.ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง62           - 107.ค่ายคุณธรรม ฝึกอบรม นักเรียน ลว.
          - 37.ครอบครัวเสนา ร่วมส่งคุณครูสิริลักษณ์ แซ่ตัน บรรจุ ผอ.           - 108.คีรีเขต จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
          - 38.สุขสมหวัง บนเส้นทางที่ก้าวไกล           - 109.พิธีไหว้ครู สตรีพังงา ประจำปีการศึกษา 2562
          - 39.นักเรียนสตรีระนองขานรับมาตรการป้องกันอาชญากรรม           - 110.พิธีไหว้ครู ดีบุกพังงา ประจำปีการศึกษา 2562
          - 40.โรงเรียนทุ่งมะพร้าว ได้รับรางวัล "กลุ่มต้นแบบระดับเพชร TO BE NUMBER ONE"           - 111.ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยม ลว.
          - 41.ตลาดนัดชุมชน กะเปอร์วิทยา           - 112.พิธีไหว้ครู 62 ทับปุดวิทยา
          - 42.โคคา-โคล่า มอบอุปกรณ์กีฬาให้ ลว.           - 113.วันเคราพครู คลองเคียนรัฐฯ
          - 43.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น           - 114.ชว. จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2562
          - 44.เสนาเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่10           - 115.ต.ง.ว ครบ 46 ปี ร่วมใจกับชุมชนกะไหลปรับภูมิทัศน์พัฒนาโรงเรียน
          - 45.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและตัมมัสอัลกรุอ่าน           - 116.พิธีทำบุญครบรอบ 65 ปี โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
          - 46.ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3,ม.6 กระบุรีวิทยา           - 117.ต้อนรับสภานักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง
          - 47.นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น           - 118.ผอ.สพม.14 ตรวจเยี่ยม กปว.
          - 48.กว.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่งคัดกรองเด็กพิการเรียนรวม           - 119.เดิน-วิ่ง ทุ่งโพธิ์ฟันรัน 65 ทุ่งโพธิ์วิทยา
          - 49.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา "คีรีเขต"           - 120.ทูบี ลว.อบรมคุณธรรม
        ข่าวประจำเดือนเมษายน 2562           - 121.ทับปุดวิทยาจัดนิทรรศการให้ความรู้
          - 50.หลักสูตรประจำปี รุ่นที่2/2561 เป็นข้า เป็นแม่พิมพ์           - 122.ผอ. สพม.14 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
          - 51.มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท O-net ม.3           - 123.การอบรมหลักสูตร การพิมพ์เอกสารผลงานทางวิชาการ ระดับชั้น ม.3
          - 52.มอบประกาศนียบัตรละอุ่น ม.3,ม.6           - 124.ประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
          - 53.ดีบุกร่วมพพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก           - 125.งานชุมนุม ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้
          - 54.ดีบุกร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก           - 126.คณิตศาสตร์ ท.ป.ว.รุกอบรมเวทคณิต
          - 55.โครงการอบรมค่ายคุณธรรม ยุวสาสมาธิ           - 127.โรงการค่ายกล้าแผ่นดินระนองเฉลิมพระเกียรติญ
          - 56.มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง ปี 2562 ทุ่งโพธิ์           - 128.ลว.อบรมยุวชนประกันภัย
          - 57.สตรีระนอง คว้า2 ทอง 1 Best of The Best International           - 129.ทุ่งโพธิ์ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
          - 58.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษานำร่อง           - 130.เขียว-ขาว ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562
        ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562           - 131.คีรีเขต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
          - 59.มอบเกียรติบัตร พร้อมเลินรางวัล O-net ม.6  
          - 60.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
          - 61.ชมรม To BE Number One ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา  
          - 62.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านไอซีที  
          - 63.นายแพทย์อุทัย จินดาพล เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  
          - 64.ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562  
          - 65.ปญมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 และ ปวช  
          - 66.ผอ.ณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้บริหารดีเด่น ปี 2561  
          - 67.สตรีพังงา ประชุมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562  
          - 68.กีฬาสีครูสานความสามัคคี Green Games2019  
          - 69.ประชุมผู้ปกครอง ร.ร.สถขสำราญราษฎร์รังสรรค์  
          - 70.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ปี 2561
   
   
   

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน