จดหมายข่าวโรงเรียน

 จดหมายข่าวโรงเรียน  
          - 1.เกาะยาววิทยารับพลโทโกศลฯ  
          - 2.กิจกรรมปลูกต้นไม้  
          - 3.วันครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  
          - 4.ไหว้ครูเกาะยาววิทยา  
          - 5.รณรงค์การไม่เล่นการพนันทายผลฟุตบอล  
          - 6.วันครูตะกั่วป่า เสนาฯ  
          - 7.สัปดาห์เภสัชกรรม เกาะยาววิทยา  
          - 8.วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
          - 9.วันสุนทรภู่  
          - 10.วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทุ่งมะพร้าววิทยา
          - 11.วันสถาปนาลูกเสือไทย ตะกั่ว่ป่า เสนาฯ  
          - 12.ร.ร.เกาะยาว รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ  
          - 13.กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ราชการที่10 ร.ร.ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"  
          - 14."เทิดไท้องค์ราชา รู้รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจวัฒนธรรม" ร.ร.ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"  
          - 15.กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร.ร.ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"  
          - 16.กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ร.ร.ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"  
          - 17.ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายเครื่องสการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ราชการที่10  
          - 18.ต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่7 ร.ร.ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"  
          - 19.ปาริชาตเกมส์ 2561 ร.ร.เกาะยาววิทยา  
          - 20.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่9  
          - 21.มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีแก่ครูกันต์ภัทร โกยดุลย์  
          - 22.ด.ญ.นริษา บุตรน้อย นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย รองชนะเลิศอันดับ1  
          - 23.มอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่สอบผ่านโครงการเยาวชนเอเอฟเอส  
          - 24."เขียว-ขาว" ร่วมใจ สมาคมนักเรียนเก่า ส.น.  
          - 25.สร้างแกนนำประชาธิปไตย "ส.น."  
   

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน