Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 
 
 


    •    ผลการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ::รายละเอียด::
    •    การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นขึ้นบัญชีและยกเลิการขึ้นบัญผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นขึ้นบัญชีและยกเลิการขึ้นบัญผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นสูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560   ::รายละเอียด::
    •    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::
 
 
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาสหวิทยาเขตพิงกัน-สิมิลัน
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตพิงกันและสิมิลัน จังหวัดพังงา จำนวน 13 โรงเรียน โดยมีนายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

สพม.14 เสริมสร้างความรู้สิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ
        เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการส่งเสริมประโยชน์และสวัสดิการเกื้อกูลของบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆหลังเกษียณอายุราชการ แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 จำนวน 65 คน พร้อมทั้งให้ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญตามแบบการขอรับ ณ ห้องประชุม พิงกัน โรงแรมภูงาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
 

การประเมินครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 สพม.14
        คณะกรรมการพิจารณคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสภาพความเป็นจริง โรงเรียนที่เสนอชื่อผู้ขอรับรางวัล ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 เพื่อคัดเลือก”ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่ฯ จำนวน 1 คน เสนอชื่อไปยัง สพฐ.เพื่อพิจารณาให้ได้รับครูดีในดวงใจระดับ สพฐ.ต่อไป โดยมีครูที่เสนอชื่อขอรับรางวัล จำนวน 9 ราย 5 โรงเรียน
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559
      “การมีเป้าหมายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ชีวิตก้าวต่อไป” นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล หรือน้องเหน่ง นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง เชื่อว่าคนที่จะประสบความสำเร็จหรือได้รับรางวัลต่าง ๆ จะต้องมีเป้าหมาย ซึ่งการตั้งเป้าหมายก็ต้องคำนึงถึงวิธีการในการไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้วย
 
นายคุณากร จินดา นักเรียนรางวัลพระราชทาน (ขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2559
      “พรสวรรค์ย่อมมาคู่กับพรแสวง คิดดี ทำดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม” นายคุณากร จินดา หรือน้องโอม นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รู้สึกภาคภูมิใจที่ตนมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ทั้งการขับร้องเพลง และการเล่นดนตรี ที่สามารถจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวได้ ซึ่งพรสวรรค์ย่อมมาคู่กับพรแสวงเสมอ
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document