Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

 
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 9 อัตรา
       โดยได้ให้ข้อคิดในเรื่อง จรรยาบรรณต่อตนเอง ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์

สพม.14 จัดกิจกรรมรณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
       ในหน่วยงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “
 

ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
       เพื่อพบปะ พูดคุย ติดตามการปฏิบัติงาน สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้ให้หลักข้อคิด ในการปฏิบัติงาน

 

 
เด็กสตรีระนอง สพม.14 สุดเจ๋ง โชว์ผลงานเครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติเป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอประเทศสหรัฐอเมริกา
      นางสาวยลฤดี ปิยะทัต และนายวัชรินทร์ นักร้อง นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง ได้รับคัดเลือก 2 ทีมสุดท้ายเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
 
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ รับรางวัล “คุรุสดุดี” และ และ “ครูดีไม่มีอบายมุข”
      ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา รับเกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานนะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ชัด และเกียรติบัตรประเภทผู้นำสถานศึกษาในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
 


    •    การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ประสงค์ให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพังงา   ::ดาวน์โหลด::
    •    การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ประสงค์ให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดภูเก็ต   ::ดาวน์โหลด::
    •    การรับย้าย หรือรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   ::ดาวน์โหลด::
    •    แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะรายการรถตู้   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคารายการรถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย์   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศตำแหน่งว่างและรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศการรับย้าย หรือรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.14   ::ดาวน์โหลด::
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน