Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 
 
 


    •    ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดระนอง   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดพังงา   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560   ::รายละเอียด::
    •    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::
 
 
เปิดประตูสู่โรงเรียนเมืองถลาง (OPEN HOUSE)
       นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงานเปิดประตูสู่โรงเรียนเมืองถลาง (OPEN HOUSE) และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ผ่านกิจกรรมโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จำนวน 130 โครงงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เข้าสู่ระบบ Online
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำข้อมูลสารสนเทศ ที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ให้กับครูที่รับผิดชอบงานประกัน ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
 

สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น 3 อัตรา
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 อัตรา นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้ให้การปฐมนิเทศ
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
คนเก่ง สพม.14 คว้า 4 รางวัลชนะเลิศในแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
      นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 รางวัล และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 8 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 รางวัล
 
รับเกียรติบัตรชนะเลิศแข่งขันกาบัดดี้แห่งประเทศไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
      นักเรียนและครูฝึกสอนรับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ประเภทเยาวชนหญิง ในการแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และรางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก เขต 8 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับมอบเกียรติบัตรจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
      นายชยางกูร ทองสกุล นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภทเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document