Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

 
Deebuk Open House 2019 “เปิดเรือน เยือนดีบุก”
       เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

เปิดบ้านวิชาการ สีบสานวัฒนธรรม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
       เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของโรงเรียน ของครูและนักเรียนให้ชุมชน บุคคลภายนอกได้รับทราบ
 

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต
       ติดตามการดำเนินงานเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ รับรางวัล “คุรุสดุดี” และ และ “ครูดีไม่มีอบายมุข”
      ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา รับเกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานนะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ชัด และเกียรติบัตรประเภทผู้นำสถานศึกษาในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ครูดาริน ทรายทอง ครูดีในดวงใจ สพม.14 ปี 2562
      ขอแสดงความยินดีกับ นางดาริน ทรายทอง ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ครูดีในดวงใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปี 2562 เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63
 
 


    •    ประกาศประกวดราคา รายการรถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปี 2562   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสพม.14(ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)   ::ดาวน์โหลด::
    •    ผลการเข้าการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO) และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) รอบที่ 1   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สพม.14 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   ::รายละเอียด::
    •    คำสั่ง สพม.14 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม)   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562   ::รายละเอียด::
    •    องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น   ::รายละเอียด::
    •    วีดิทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง   ::รายละเอียด::
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน