สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

 

 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพังงา วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒฯ อ.คุระบุรี จ.พังงา
 
ประชุมทางไกลชี้แจงการบริหารงบประมาณ
       สพม.14 ประชุมทางไกล (Conference)การชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561 ของ สพฐ.

สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 

ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ถวายแม่ของแผ่นดิน
       ภายใต้โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 
เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลเยาวสตรีดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561
      โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวสตรีไทยดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเข้าร่วมประกวดโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย
 
โรงเรียนเกาะยาววิทยา สพม.14 รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ
      ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเกาะยาววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงิน รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) รอบที่1 (ตัวแทนเข้าสู่ระดับประเทศ)
 
 


    •    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพม.14   ::รายละเอียด::
    •    กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา พ.ศ.2561   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และพนักงานวิทยาศาสตร์สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศตำแหน่งว่างและรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่งครูรายเดทอนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ครูผู้สอน)   ::รายละเอียด::
    •    ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559   ::รายละเอียด::
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน