อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต

 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
สพม.14 ร่วมรณรงค์ป้องกันสถานการณ์ 'โควิด-19' จากไวรัสโคโรน่า ย้ำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรน่า
 


 

 
นายไกรสร สุทธิประภา ครูดีในดวงใจ ปี 2563
      นายไกรสร สุทธิประภา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ. ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563
 
เด็กละอุ่นวิทยาคารรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
      ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ถานทะนิโย นักเรียนโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อรับฟังโอวาท และรับโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
 

 
 
 
 
 
bgmanu
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน