อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต

 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม / หน่วย สพม.14
       เพื่อพบปะพูดคุย แจ้งข้อราชการ นโยบายใหม่ๆ ติดตามภารกิจ การดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม / หน่วย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

บุคลากร สพม.14 ร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา
       เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามพระพุทธศาสนา แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 

สพม.14 ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพังงาจัด “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย”
       เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในจังหวัดพังงาได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สร้างโอกาสทางการศึกษา

 

 
เด็กละอุ่นวิทยาคารรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
      ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ถานทะนิโย นักเรียนโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อรับฟังโอวาท และรับโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เด็กสตรีระนองรับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
      ขอแสดงความยินดีกับนายกรปริทน์ ธเนศนราธร ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 สาขาวิชาการ และนางสาว ปณาลี ประเสริฐพรม สมาชิกชมรม STRN Dancer พอเพียงและชมรมมโนราห์โรงเรียนสตรีระนอง รับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 สาขาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อรับฟังโอวาท และรับโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
 
 


    •    การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดสพม.14   ::ดาวน์โหลด::
    •    รายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ (วันที่ 20 มกราคม 2563)   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน   ::ดาวน์โหลด::
    •    ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::ดาวน์โหลด::
    •    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๗   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา   ::ดาวน์โหลด::
 
 
 
 
 
bgmanu
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน