Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 

 
 
 
 
 
แข่งกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ สพม.14 และ สพม.13
       วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กระชับมิตรไมตรี ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร สพม.14 ซึ่งนำโดยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 กับผู้บริหาร บุคลากร สพม.13 นำโดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.13 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน นำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/ 2561
       วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.14
 

สพม.14 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาและครู ก่อนเปิดภาคเรียน
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 9-11 พ.ค.61 ณ พังงา,ระนอง,ภูเก็ต
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ ผลสอบ O-NET TOP 100 จำนวน 35 คน
      จากการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 นักเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) มีผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 35 คน ซึ่งนับเป็นประวัติการ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
 
เด็กเสนาฯ รับเข็มพระนามาภิไธยเยาวชนคนเก่งในพระราชูปถัมภ์
      นายอุกฤษฎ์ โหทอง นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัด สพม.14 รับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 ตามโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
อ่านทั้งหมด
 


    •    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่งครูรายเดทอนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ครูผู้สอน)   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ครูผู้สอน)   ::รายละเอียด::
    •    ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ::รายละเอียด::
    •    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสพม.14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่องผู้ไดเรับการคัดเลือกรางวัล โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐   ::รายละเอียด::