Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สพม.14 MOU จังหวัดภูเก็ตกวดขันวินัยจราจาร
       วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดอื่นในจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.20 จังหวัดอุดรธานี
        วันที่ 15 มีนาคม 2561 ยนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ร่วมต้อนรับคณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี เดินทางมาศึกษาดูงาน
 

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนกะทู้วิทยา
        วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกะทู้วิทยา เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพม.14 ร่วมต้อนรับนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
เด็กเสนาฯ รับเข็มพระนามาภิไธยเยาวชนคนเก่งในพระราชูปถัมภ์
      นายอุกฤษฎ์ โหทอง นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัด สพม.14 รับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 ตามโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
นางมลฤดี แพทย์ปฐม “ ครูดีในดวงใจ” ปี 2561 สพม.14
      ขอแสดงความยินดีกับนางมลฤดี แพทย์ปฐม ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ 2561 โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 16 มกราคม 2561
 
อ่านทั้งหมด
 


    •    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่งครูรายเดทอนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ครูผู้สอน)   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ครูผู้สอน)   ::รายละเอียด::
    •    ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ::รายละเอียด::
    •    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสพม.14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่องผู้ไดเรับการคัดเลือกรางวัล โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐   ::รายละเอียด::