คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

สพม.14 ระดมความคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ กิจกรรม โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการปี 63
       แนวทางในการดำเนินการจัดทำแผน เน้นให้ดำเนินการกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกฎหมาย และเน้นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผลที่เกิดกับคุณภาพของผู้เรียนก่อน

ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน”
       เพื่อ จัดให้มีทุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน
 

สพม.14 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 69
       มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ มีความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 
นายชนกันต์ บุญกิจ สุดยอดเด็กเก่งพิชัยรัตนาคาร คว้า 3 รางวัล
      ปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สุดยอดเด็กเก่ง คว้า 3 รางวัล คือ รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง ด้านการศึกษาและวิชาการ รุ่นที่9/2562 ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ เยาวชนคนดี ปี 2562
      เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากการได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเยาวชนคนดี จากโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี ประเภทเยาวชนผู้มีความสามารถ ด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562
 
 


    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพม.14   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพม.14   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศยกเลิกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศผลการคัดเลือก รางวัล"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่17 พ.ศ.2563   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 'คุรุสดุดี' ประจำปี 2562   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ::ดาวน์โหลด::
    •    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ::ดาวน์โหลด::
 
 
 
 
 
bgmanu
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน