Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 
 
 


    •    ผลการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ::รายละเอียด::
    •    การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นขึ้นบัญชีและยกเลิการขึ้นบัญผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นขึ้นบัญชีและยกเลิการขึ้นบัญผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นสูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560   ::รายละเอียด::
    •    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::
 
 
สพม.14 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
       โรงเรียนสตรีพังงา สพม.14 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย 5 ประเภท ได้แก่แต่งกลอน เขียนเรียงความ การอ่านเอาเรื่อง คัดลายมือ และเขียนตามคำบอก โดยนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นประธานประชุม คณะกรรมการ และนางสาวสุวภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพบปะให้กำลังใจคณะกรรมการด้วย

สพม.14 จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”
        นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" เขตสุจริต และโรงเรียนสุจริต มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร สพม.14 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากร นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทีโรงแรมบริษาบีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 

ปสพม.14 ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
        นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพม.14 ออกประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559
      “การมีเป้าหมายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ชีวิตก้าวต่อไป” นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล หรือน้องเหน่ง นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง เชื่อว่าคนที่จะประสบความสำเร็จหรือได้รับรางวัลต่าง ๆ จะต้องมีเป้าหมาย ซึ่งการตั้งเป้าหมายก็ต้องคำนึงถึงวิธีการในการไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้วย
 
นายคุณากร จินดา นักเรียนรางวัลพระราชทาน (ขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2559
      “พรสวรรค์ย่อมมาคู่กับพรแสวง คิดดี ทำดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม” นายคุณากร จินดา หรือน้องโอม นักเรียนโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา รู้สึกภาคภูมิใจที่ตนมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ทั้งการขับร้องเพลง และการเล่นดนตรี ที่สามารถจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวได้ ซึ่งพรสวรรค์ย่อมมาคู่กับพรแสวงเสมอ
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document