Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 
 
 


    •    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::รายละเอียด::
    •    การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นสูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ทำเนียบการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ(ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่ปรีดา โฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560   ::รายละเอียด::
    •    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::
 
 
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด เขตอำเภอเมือง ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเปิดสถานีกาชาดที่ 14 จังหวัดพังงา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) จังหวัดพังงา
        นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วย นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14และข้าราชการลูกจ้าง สพม.14 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) โดยส่วนราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น 2 สัปดาห์/ครั้ง เพื่อร่วมรับประทานอาหารตอนเช้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน
 

ประชุมคณะกรรมการประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
        นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมความพร้อม กำหนดปฏิทิน ระยะเวลาในการออกประเมิน ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ในการบริหารจัดการศึกษา
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
เด็กเก่ง สพม.14 สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
      นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้คะแนน Top 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน และจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระดับชั้นมัธยมึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 8 คน
 
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ
      ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา” ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 คน
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document