Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 
 
 


    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560   ::รายละเอียด::
    •    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::
 
 
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 และข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 ร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สพม.14 ร่วมกับ กศจ.พังงาสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกับ กศจ.พังงา จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สำหรับการสอบครั้งนี้มีผู้สมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น 2900 กว่าคน ใช้สนามสอบ จำนวน 6 สนามสอบ
 

เสริมสร้างและพัฒนาทักษะลูกจ้าง สพม.14
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง สพม.14 โดยมีกิจกรรมประชุมสัมมนาสร้างแนวคิดและทักษะการปฏิบัติงาน และเดินทางศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง รวมทั้งเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
เด็กเก่ง สพม.14 สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
      นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้คะแนน Top 100 คะแนน จากการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน และจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระดับชั้นมัธยมึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 8 คน
 
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ
      ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา” ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 คน
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document