อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต

 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
โรงเรียนสตรีพังงา สพม.14 รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
       ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง

สพม.14 จัดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศไทย ครั้งที่ 17
       ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศไทย ครั้งที่ 17
 

สพม.14 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 จังหวัดพังงา
       ภายใต้หัวข้อแก่นสาระ “ โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

 

 
เด็กละอุ่นวิทยาคารรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
      ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ถานทะนิโย นักเรียนโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อรับฟังโอวาท และรับโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
เด็กสตรีระนองรับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
      ขอแสดงความยินดีกับนายกรปริทน์ ธเนศนราธร ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง ประจำปี 2561 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 สาขาวิชาการ และนางสาว ปณาลี ประเสริฐพรม สมาชิกชมรม STRN Dancer พอเพียงและชมรมมโนราห์โรงเรียนสตรีระนอง รับรางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 สาขาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อรับฟังโอวาท และรับโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
 
 


    •    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน   ::ดาวน์โหลด::
    •    ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::ดาวน์โหลด::
    •    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๗   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา   ::ดาวน์โหลด::
 
 
 
 
 
bgmanu
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน