Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

 
สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 จังหวัดพังงา
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

สพม.14 ร่วมงานและเป็นกำลังใจให้นักเรียน
       แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้)
 

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ
       ภายใต้แนวคิด “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ เด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างไทยยั่งยืน” ปีการศึกษา 2561

 

 
เด็กสตรีระนองรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
      นายศิริชัย กำพู นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒
 
เด็กสตรีระนอง สพม.14 รับรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
      เด็กหญิงปณาลี ประเสริฐพรม นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) เข้ารับรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
 


    •    ผลการเข้าการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16 (16th IJSO) และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (13th IESO) รอบที่ 1   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สพม.14 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน   ::รายละเอียด::
    •    คำสั่ง สพม.14 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม)   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562   ::รายละเอียด::
    •    องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น   ::รายละเอียด::
    •    วีดิทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง   ::รายละเอียด::
    •    กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา พ.ศ.2561   ::รายละเอียด::
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน