Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 

 
 
 
 
 
สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า..ข่าวโรงเรียนและ พุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2561
       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/ 2561 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
        นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 และคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET สพม.14 ลงพื้นตรวจเยี่ยม ติดตามการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสอบของนักเรียน
 

คณะผู้บริหาร สพม.14 และผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานจังหวัดบุรีรัมย์
        นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 นำคณะผู้บริหาร สพม.14 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 38 คน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
แสดงความยินดีนางสุคนธ์ เทพณรงค์ รับรางวัล"ครูดีปูชนียบุคคล"
      ขอแสดงความยินดีกับนางสุคนธ์ เทพณรงค์ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 รับรางวัล "ครูดีปูชนียบุคคล" ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เนื่องในโอกาสวันครู ปีที่ 62
 
ขอแสดงความยินดีนางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ ครูดีไม่มีอบายมุขและครูดีของปวงประชา
      ขอแสดงความยินดีกับนางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ ครูโรงเรียนสตรีพังงา รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณระดับครูผู้สอน จากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานวันครูแห่งชาติ
 
อ่านทั้งหมด
 


    •    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ::รายละเอียด::
    •    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสพม.14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่องผู้ไดเรับการคัดเลือกรางวัล โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสพม.14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน   ::รายละเอียด::
    •    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปปช.01)   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์าสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปปช.07)   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงานขับรถยนต์)   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีงบประมาณ 2561   ::รายละเอียด::
  nbsp; •    Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี 2561   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ผลการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นขึ้นบัญชีและยกเลิการขึ้นบัญผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นขึ้นบัญชีและยกเลิการขึ้นบัญผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1           ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560             ::รายละเอียด::
    •    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::