Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 

 
 
 
 
 
ผอ. สพม.14 มอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารสินทรัพย์ในสถานศึกษา
       นายประพัฒน์ รัตนอรุณ ผอ. สพม.14 มอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารสินทรัพย์ในสถานศึกษา แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบดัวย รองผอ.ร.รและครูที่รับผิดชอบการเงิน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 27-28เม.ย.61 ที่โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา

สพม.14 ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
       วันที่ 25 เมษายน 2561 ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
 

ผอ.สพม.14 รับการให้คำปรึกษา (Coaching) ในการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.14 ในระยะ 1 ปี
       วันที่ 19 เมษายน 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 รับการให้คำแนะนำปรึกษา(Coaching) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะ 1 ปี จากคณะกรรมการที่ปรึกษา
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ ผลสอบ O-NET TOP 100 จำนวน 35 คน
      จากการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 นักเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) มีผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 35 คน ซึ่งนับเป็นประวัติการ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
 
เด็กเสนาฯ รับเข็มพระนามาภิไธยเยาวชนคนเก่งในพระราชูปถัมภ์
      นายอุกฤษฎ์ โหทอง นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัด สพม.14 รับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 ตามโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
อ่านทั้งหมด
 


    •    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   ::รายละเอียด::
  nbsp; •    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่งครูรายเดทอนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ครูผู้สอน)   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (ครูผู้สอน)   ::รายละเอียด::
  <  •    ผลการพิจารณารางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ::รายละเอียด::
    •    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2561   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสพม.14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรื่องผู้ไดเรับการคัดเลือกรางวัล โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐   ::รายละเอียด::