Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 
 
 
 


    •    ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปีการศึกษา 2557   ::รายละเอียด:: (จังหวัดพังงา )   ( จังหวัดระนอง)
    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปี 2557   ::รายละเอียด:: (จังหวัดพังงา )   ( จังหวัดระนอง)
    •    รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน สพม.14   ::รายละเอียด::
    •    การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (ภาคใต้) หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ ประจำปี 2560   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560   ::รายละเอียด::
    •    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::
 
 
สอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
       นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 นายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.14 นายสุนทร รักเมือง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
        นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานและดำเนินการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเขาทอย เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ได้มีการแจ้งข่าวกิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบร่วมกันและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 

ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้
        นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม,14 ร่วมงานประกวดจังหวัด และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2560 และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการประกวด โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาผ่านเข้าสู่ต้นแบบระดับเพชร และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผ่านต้นแบบระดับทอง ซึ่งจะเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
คนเก่ง สพม.14 คว้า 4 รางวัลชนะเลิศในแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
      นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 รางวัล และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 8 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 รางวัล
 
รับเกียรติบัตรชนะเลิศแข่งขันกาบัดดี้แห่งประเทศไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
      นักเรียนและครูฝึกสอนรับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ประเภทเยาวชนหญิง ในการแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และรางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก เขต 8 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับมอบเกียรติบัตรจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
      นายชยางกูร ทองสกุล นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภทเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 

 
Untitled Document