Information
เด็กเสนาฯ รับเข็มพระนามาภิไธยเยาวชนคนเก่งในพระราชูปถัมภ์
       นายอุกฤษฎ์ โหทอง นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัด สพม.14 รับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 ตามโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 5,000 พร้อม จากผู้แทนพระองค์ โดยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี ณ สวนจิตรลดา ศาลาดุสิดาลัย กรุงเทพมหานคร
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด