Information
รางวัลเด็กดีมีค่านิยม
       ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนทรี สอาดเอี่ยม นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา และนางสาวทิพย์ภาภรณ์ พรหมจินดา นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง ได้รับเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีค่านิยมจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด