ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562
 
   สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 จังหวัดพังงา
   สพม.14 ร่วมงานและเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ( ภาคใต้)
   พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2561
   มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี สพม.14
 
 
     ปี2561
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน