Information
สพม.14 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ฯ และวันข้าราชการพลเรือน
       วันที่ 31 มีนาคม 2556 ข้าราชการ และลูกจ้าง สพม.14 นำโดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีนายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธี โดยในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ประธานได้กล่าวถวายราชสดุดี และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สำหรับพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประธานอ่านสารฯพณฯนายกรัฐมนตรี และมีการมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้ด้วย และรับมอบเกียรติบัตรจากประธานในพิธี หลังจากนั้นได้มีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจังหวัดพังงา ปี 2556 มีข้าราชการ หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด