Information
กีฬาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน
       เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 นำทีมบุคลากร สพม.14 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านสมรรถนะทางกายและจิตใจ ณ โรงยิมเนเซียม สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และนายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต กล่าวรายงาน การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ฝั่งอันดามันครั้งนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 4 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพและปีนี้ สพป.ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 เขต ได้แก่ สพป.ภูเก็ต สพป.พังงา สพป.กระบี่ และสพม.14 มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 270 คน และมีกีฬาแข่งขันทั้งหมด 9 ประเภท คือ วอลเลย์บอล เปตอง ชู้ตบาสเก็ตบอล เตะบอลเข้าประตู เตะบอลสามขา ชักเย่อ กระโดดเชือก วิ่งผลัดกระสอบ และวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ในภาคค่ำจัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ซึ่ง สพม.14 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาในภาพรวมของกีฬาทุกประเภท และมีกิจกรรมการแสดงของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 ชุดการแสดง พร้อมทั้งได้มีการมอบธงให้กับ สพป.กระบี่ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีต่อไป การจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสานสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาสมรรถนะทางกายและจิตใจ สร้างความรัก สามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้กับบุคลากร เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด