Information
ผอ.สพม.14 มอบกระเช้าดอกไม้แก่นายอำเภอเมืองพังงาคนใหม่
       เช้าวันที่ 22 มีนาคม 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการ สพม.14นำกระเช้าดอกไม้ ไปมอบให้แก่นายสมควร ขันเงิน ในโอกาสมารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองพังงาคนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด