Information
สพม.14 สอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ 1อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
       สพม. 14 ดำเนินการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักเรียน ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 เมื่อวันวันที่ 17 มีนาคม 2556 โดยจัดสถานที่ดำเนินการสอบ เป็น 3 ศูนย์สอบ 3 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์สอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ศูนย์สอบโรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และศูนย์สอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง มีนักเรียนที่สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สังกัด สพม.14 รวมทั้งสิ้น 259 คน แยกเป็นทุนประเภท 1 คือ ผู้มีรายได้น้อย ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 2 แสนบาท ต่อปี ใช้สิทธิ์ตามโรงเรียนที่ตั้งในอำเภอ จำนวน 74 คน ทุนประเภท 2 คือ ไม่จำกัดรายได้ เน้นเรียนต่อในสาขาที่ขาดแคลน ใช้สิทธิ์ตามอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาของตน จำนวน 185 คน โดยมีนักเรียนที่ขาดสอบในภาคเข้า จำนวน 46 คน และ ภาคบ่าย จำนวน 47 คน นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10 พร้อมด้วย ข้าราชการ สพม.14 ร่วมต้อนรับและตรวจเยี่ยมสนามสอบ สำหรับศูนย์สอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง มีนางศรันญา รุ่งเรือง ผู้แทน ผอ.กศน.จังหวัดระนอง เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีนายบุญเกื้อ หลิมสกุล ผอ.ร.ร.พิชัยรัตนาคาร นางละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากร สพม.14 ให้การต้อนรับ เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด