Information
สพม.14 ประชุม อ.ก.ค.ศ.ฯ ครั้งที่ 2/2556
       เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 สพม.14 ประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้งที่ 2/2556 ณ โรงแรมขนอม โกลเด้น บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนาย ธีรชัย สังข์ทอง ประธานอ.ก.ค.ศ.ฯ เป็นประธานการประชุม และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 แล้ว คณะอ.ก.ค.ศ.ฯ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำจังหวัดภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไปด้วย เรวดี ภาพ/ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด