Information
สพม.14 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้
       เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สพม.14 นำคณะอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เข้าร่วมประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำเขตพื้นที่ภาคใต้ ณ อลงกต รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม. 14 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศฯ และนายธีรชัย สังข์ทอง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดย ดร.เกษม สดงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 และมีนายสงกานต์ จันทร์น้อย ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู ในภาคค่ำจัดให้มีการสังสรรค์สานสัมพันธ์ อ.ก.ค.ศ.ฯ มัธยม ภาคใต้ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.รัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ.และดร.วิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานและบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วย สำหรับการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ และสร้างความสัมพันธ์ให้กับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดภาคใต้ โดยได้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม และในการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยสพม.12 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และได้มอบหมายให้ สพม.13 เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด