Information
สพม.14 ประชุมครูแนะแนว โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
       นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมครูแนะแนว และมอบนโยบายการดำเนินการรับสมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 โดยมีครูแนะแนวจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 27 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และนางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพูดคุยแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการโครงการ สำหรับโรงเรียน และสำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งให้ครูได้ชมวีดิโอการประชุมมอบนโยบายการดำเนินการโครงการดังกล่าว ผ่านระบบ VDO Conference โดยรองเลขาธิการ กพฐ.และ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด