Information
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา
       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 สพม.14 บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้กรณีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จำนวน 17 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 3 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา การเงิน/บัญชี 3 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา และบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 1 ราย สาขาวิชาเอกการเงิน/บัญชี ในช่วงบ่าย นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม. 14 ได้ให้การปฐมนิเทศ พบปะ พูดคุย และให้ข้อคิด แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้ง 16 ราย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด