Information
แข่งกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ สพม.14 และ สพม.13
       วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กระชับมิตรไมตรี ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร สพม.14 ซึ่งนำโดยนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 กับผู้บริหาร บุคลากร สพม.13 นำโดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.13 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน นำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน