Information
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/ 2561
       วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา แนวปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.14 รวม 35 คน ณ โรงแรมบริษา บีช รีสอร์ท อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน