Information
สพม.14 บรรจุครูใหม่ จำนวน 31 อัตรา
       วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สพม.14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 31 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาจีน 2 คน เกษตรกรรม 1 คน สังคมศึกษา 4 คน ภาษาอังกฤษ 8 คน นาฎศิลป์ 1 คน คณิตศาสตร์ 6 คน พลศึกษา 1 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 2 คน ภาษาไทย 2 คน บรรณารักษ์ 1 คน คอมพิวเตอร์ 1 คน โดยได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ และนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 ได้ให้การปฐมนิเทศ ให้ข้อคิดกับครูบรรจุใหม่ โดยเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายชุดกากีที่ถูกต้อง การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของครู การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย และจรรยาบรรณของความเป็นครู
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน