Information
ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
       วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีพังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม เพื่อเตรียมการในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจะเสด็จติดตามโครงการ To be number one ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน