Information
สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2561
       วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายศวิษฐ์ ศรีสง นายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ร่วมรับชมรายการ “พุธเข้า..ข่าว สพฐ” ผ่านระบบทางไกล VDO Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเขางุ้ม
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน