Information
ผอ. สพม.14 มอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารสินทรัพย์ในสถานศึกษา
       นายประพัฒน์ รัตนอรุณ ผอ. สพม.14 มอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารสินทรัพย์ในสถานศึกษา แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบดัวย รองผอ.ร.รและครูที่รับผิดชอบการเงิน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 27-28เม.ย.61 ที่โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด