Information
สพม.14 ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
       วันที่ 25 เมษายน 2561 ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน