Information
สพม.14 ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
       วันที่ 25 เมษายน 2561 ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด