Information
ผอ.สพม.14 รับการให้คำปรึกษา (Coaching) ในการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.14 ในระยะ 1 ปี
       วันที่ 19 เมษายน 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 รับการให้คำแนะนำปรึกษา(Coaching) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะ 1 ปี จากคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.กระบี่ ประธานกรรมการที่ปรึกษา และนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 กรรมการที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเพื่อเตรียมพร้อมในการรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในระยะ 1 ปี จากคณะกรรมการประเมิน โดยมีรองผอ.สพม.14 และผู้อำนวยการกลุ่มร่วมประชุม ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน