Information
สพม.14 มอบหลักคิดแนวทางการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จแก่ข้าราชการและลูกจ้างและรดน้ำขอพรวันสงกรานต์
       วันที่ 11 เมษายน 2561 สพม.14 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ให้หลักคิด แนวทางในการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ และนายธีรชัย สังข์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.14 และอดีตประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากบุคคลดังกล่าวทั้งสองท่านเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยข้าราชการและลูกจ้างพร้อมใจใส่ชุดผ้าไทยเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน