Information
สพม.14 มอบหลักคิดแนวทางการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จแก่ข้าราชการและลูกจ้างและรดน้ำขอพรวันสงกรานต์
       วันที่ 11 เมษายน 2561 สพม.14 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง ให้หลักคิด แนวทางในการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ และนายธีรชัย สังข์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.14 และอดีตประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากบุคคลดังกล่าวทั้งสองท่านเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยข้าราชการและลูกจ้างพร้อมใจใส่ชุดผ้าไทยเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด