Information
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
       วันที่ 5 เมษายน 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เพื่อให้กำลังใจในการทำงานผู้บริหารและครู โดยได้มอบนโยบาย เกี่ยวกับเรื่องวิทยาฐานะของครู ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การทำงานเป็นทีมนำไปสู่ความสำเร็จ และติดตามการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในงานต่างๆ รวมทั้งสภาพปัญหา ความต้องการช่วยเหลือของโรงเรียน โดยมีนายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการบริหารจัดการของโรงเรียน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด