Information
สพม.14 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
       วันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการ " พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"เวลา 07.30 - 08.00 น. และรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เวลา 08.00-09.00 น. ครั้งที่ 12/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติการจัดการศึกษามีคุณภาพสูงสุด
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน