Information
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560
       วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานกรประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ของ สพม.14 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตามการเตรียมข้อมูลรายงานการดำเนินงาน ของสพม.14 ตามตัวชี้วัด ที่ สพฐ.กำหนด ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด