Information
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา
       วันที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ วิชาเอกสังคม 2 อัตรา บรรจุโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และโรงเรียนกะเปอร์วิทยา วิชาเอกสื่อสารมวลชน บรรจุโรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ให้การปฐมนิเทศ โดยเน้นย้ำให้ครูบรรจุใหม่ เรียนรู้ทักษะชีวิตของนักเรียน คุณภาพของนักเรียน การทำงานและการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน ในเรื่องการแต่งกาย วินัยและจรรยาบรรณของครู ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน