Information
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภากาแฟยามเช้าจังหวัดพังงา
       วันที่ 21 มีนาคม 2561 ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยามเช้าจังหวัดพังงา (สภากาแฟยามเช้า) ซึ่งในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักนำโดยนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน ที่วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 และได้มีการมอบป้ายให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาที่เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน