Information
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับงานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน
       วันที่ 20 มีนาคม 2561 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับ ในการจัดงานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงา เพื่อชี้แจง มอบหมาย ซักซ้อมความเข้าใจภารกิจ ในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน