Information
สพม.14 MOU จังหวัดภูเก็ตกวดขันวินัยจราจาร
       วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดอื่นในจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการกวดขันวินัยจราจรกับจังหวัดภูเก็ต กับนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งรับมอบหมวกนิรภัย (กันน๊อค) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน