Information
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.20 จังหวัดอุดรธานี
       วันที่ 15 มีนาคม 2561 ยนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ร่วมต้อนรับคณะจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ สพม.14 จำนวน 50 คน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน