Information
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนกะทู้วิทยา
       วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกะทู้วิทยา เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพม.14 ร่วมต้อนรับนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ พร้อมทั้งให้ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนต่อผู้ตรวจราชการฯ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนกะทู้วิทยา สังกัด สพม.14 จังหวัดภูเก็ต
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน