Information
ชมรายการ “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า..ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2561
       วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.14 และบุคลากร ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด รายการ “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า..ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7 /2561 โดยนำเสนอ เรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. และการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติ ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน