Information
“เปิดบ้านวิชาการ เล่าขานงานทุ่งโพธิ์”
       วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เยี่ยมชมผลงานนักเรียน และให้กำลังใจครูในการนำเสนอผลงานของนักเรียนในงาน “เปิดบ้านวิชาการ เล่าขานงานทุ่งโพธิ์” โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ซึ่งเป็นการนำกิจกรรม ผลงานของนักเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มานำเสนอและแสดงให้บุคคลภายนอกและสาธารณชนได้ทราบ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน