Information
สพม.14 ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานเขตฯและการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
       วันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประชุมบุคลากร สพม.14 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพท. พ.ศ. 2560 ของ สพม.14 ประจำปีงบประมาณ 2561 และการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สพม.14 โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน