Information
สพม.14 จัดสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ
       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 รอบสอง ระดับประเทศ โดย สพฐ. มอบหมายให้ สพม.14 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการฯ ศูนย์สอบที่ 28 มีนักเรียนที่ผ่านการสอบแข่งขันฯรอบแรกจากโรงเรียนในสังกัด สพม.13 และ สพม.14 จำนวน 301 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สพฐ. สังเกตการณ์การดำเนินการสอบ เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการสอบครั้งนี้ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน