Information
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพังงา
       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับนายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการ ที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานนโยบาย ในพื้นที่จังหวัดพังงา โดย สพม.14 รายงานผลการดำเนินงานในส่วนของนโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ณ ห้องประชุมชงโค วิทยาลัยเทคนิค 2 จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด