Information
สพม.14 รับ 21 เหรียญทอง แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
       นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 11- 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นคณะกรรมการประกวดการแข่งขันสภานักเรียน และร่วมพิธีเปิดงาน และในระหว่างการแข่งขัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สพม.14 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ สพม.14 ได้รับเหรียญรางวัล 21 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 เหรียญเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ สพม.14 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน