Information
สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า..ข่าวโรงเรียนและ พุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2561
       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/ 2561 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 โดยมีประเด็นการประชุมในครั้งนี้ คือ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยังยืน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาฯ กพฐ. พบเพื่อนครู ฝากเรื่อง ให้เขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การประชุม ครม.สัญจร จังหวัดจันทบุรี ได้ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่มีปัญหา และการสอบโอเนต มีความเรียบร้อยดี เชิญชวนให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆจังหวัดยะลา พานักเรียนชมปราชญ์ยุโป ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แจ้งการประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องที่เป็นห่วงให้เฝ้าระวังในการเดินทางร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 และให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่น การบริหารจัดการเขตพื้นที่ ไม่ให้เกิดการทุจริต ไม่ให้มีการละเมิดทางเพศนักเรียน เรื่องความเคลื่อนไหวระบบการจัดการศึกษา การจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่มเติม การปรับปรุงโครงสร้างงานนิติกรเขตพื้นที่ การปรับระเบียบข้อกฎหมาย การขยายจัดตั้งห้องเรียนกีฬา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน