Information
คณะผู้บริหาร สพม.14 และผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานจังหวัดบุรีรัมย์
       นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 นำคณะผู้บริหาร สพม.14 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 38 คน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 2561 โดยศึกษาดูงานที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สังกัด สพม.32 และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดำเนินงาน ITA การดำเนินงานคำรับรองปฏิบัติราชการ ของ สพม.32 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสพม.14 โดยได้รับการต้อนรับจากนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 บุคลากร คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด