Information
ผอ.สพม.14 เปิดงาน Open house โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
       วันที่ 26 มกราคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดงานเปิดรั้วโรงเรียน ( Open house) ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม โดยมีนางสาวอรสา เสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซ ึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน และเป็นการเปิดรั้วโรงเรียนให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนได้ชม ของนักเรียน เห็นการพัฒนาทุกรูปแบบของโรงเรียน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน