Information
สพม.14 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
       วันที่ 25 มกราคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 นำเงินและกระเช้ามอบให้แก่นายกิตติศักดิ์ รัตนา นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต และผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องจากบ้านประสบเหตุอัคคีภัยจนได้รับความเสียหายเมื่อวันก่อน หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต และร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด