Information
สพม.14 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
       วันที่ 25 มกราคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 นำเงินและกระเช้ามอบให้แก่นายกิตติศักดิ์ รัตนา นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต และผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องจากบ้านประสบเหตุอัคคีภัยจนได้รับความเสียหายเมื่อวันก่อน หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต และร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน