Information
สพม.14 ประขุมคณะกรรมการเตรียมสอบ O-NET
       วันที่ 25 มกราคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบ การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะมีการสอบในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 และบรรยายพิเศษมอบนโยบาย ให้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนาย ศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด