Information
โรงเรียนเกาะยาววิทยารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
       วันที่ 22 มกราคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 และเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะยาววิทยาในการรับการประเมินในครั้งนี้ โดยมีนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายอำเภอเกาะยาว ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการประเมิน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน