Information
สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา
       วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา โดยเรียกจากบัญชีอื่นมาขึ้นเป็นบัญชี กศจ.ระนอง จำนวน 6 คน มีวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 ราย วิชาเอกศิลปกรรม 1 ราย ดนตรีศึกษา 1 ราย ภาษาจีน 1 ราย และนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน 1 คน โดยนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 ให้การปฐมนิเทศ ฝากข้อคิดในการทำงานแก่ครูบรรจุใหม่
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน