Information
โรงเรียนสตรีภูเก็ตรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกรางวัลพระราชทาน
       วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัด สพม.14 เพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินร่วมกับคณะกรรมการ 4 คน โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด